درد يعنى بزنى دست به انكار خودت عاشقش باشى و افسوس...- کانال آکابانو

درد يعنى بزنى دست به انكار خودت عاشقش باشى و افسوس گرفتارِ خودت درد يعنى كه نماندن به صلاحش باشد بگذارى برود آه، به اصرارِ خودت.. #على_صفرى @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: على_صفرى

ويديوهاي مرتبط