اگر در وعده صبحانه به جای نان های سفید،نان سبوس د...- کانال آکابانو

اگر در وعده صبحانه به جای نان های سفید،نان سبوس دار مثل سنگک بخورید، تا ظهر سیر خواهید ماند. @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: