دوش آب سرد،متابولیسم بدن را افزایش میدهد و سیستم ا...- کانال آکابانو

دوش آب سرد،متابولیسم بدن را افزایش میدهد و سیستم ایمنی بدن را هم فعال میکند.اگر میخاهید لاغر شوید گاهی دوش آب سرد بگیرید @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: