از بعثت او جهان جوان شد، گیتی چو بهشت جاودان شد، ...- کانال آکابانو

از بعثت او جهان جوان شد، گیتی چو بهشت جاودان شد، ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

از بعثت او جهان جوان شد، گیتی چو بهشت جاودان شد، این عید به اهل دین مبارک، بر جمله مسلمین مبارک... @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: