خوابیدن در حال گرسنگی و خالی بودن معده بسیار مضر ا...- کانال آکابانو

خوابیدن در حال گرسنگی و خالی بودن معده بسیار مضر است چرا که موجب ضعف قوا می‌شود.حتما شام بخوریدحتی یک دونه خرما @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: