کودکانی که شکلات زیاد می خورند در سنین بالا دچار.....- کانال آکابانو

کودکانی که شکلات زیاد می خورند در سنین بالا دچار.. پوکی استخوان. خرابی سریع دندان. استرس. و ریزش مو می شوند. @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: