گاز موجود در نوشابه، سبب پوکی استخوان و اسید فسفری...- کانال آکابانو

گاز موجود در نوشابه، سبب پوکی استخوان و اسید فسفریک آن، موجب نرمی استخوان میشود یک عدد نوشابه به اندازه شش بشقاب برنج چاق کننده است @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: