زندگی 'دوختن شادیهاست... و به تن کردن پیراهن گلدار...- کانال آکابانو

زندگی 'دوختن شادیهاست... و به تن کردن پیراهن گلدار امید.. زندگانی هنر هم نفسی با غمهاست. آری ذهن ما باغچه است... گل در آن باید کاشت... ور نکاری گل سرخ علف هرز در آن میروید @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط