ﺍﮔﺮ بجاﯼ مرگ بر اسرائیل با سیاست ﺑﻪ ﻫﺮﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ...- کانال آکابانو

ﺍﮔﺮ بجاﯼ مرگ بر اسرائیل با سیاست ﺑﻪ ﻫﺮﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ...

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط

ديگر ويديوهاي کانال

ديگر عکسهاي کانال