گل پامچال با تقویت گردش خون، پیاز مو را تحریک می ک...- کانال آکابانو

گل پامچال با تقویت گردش خون، پیاز مو را تحریک می کند و اسید چرب طبیعی موجود در آن به رشد مو کمک می کند. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: