من الان فقط نگرانِ این مدله ام. هر ۵دقیقه یه بار ...- کانال آکابانو

من الان فقط نگرانِ این مدله ام. هر ۵دقیقه یه بار بختیاری صداش میزنه یه لباس جدید تنش میکنه، میگه 'این دیگه طرح نهاییه. قول'/کاف @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: