سالم ترین آبمیوه طبیعی که فرد را سیر میکند ولی کال...- کانال آکابانو

سالم ترین آبمیوه طبیعی که فرد را سیر میکند ولی کالری اضافه ندارد. آب هندوانه سطح لیپیدها درخون راکاهش داده وازجمع شدن چربی درشکم جلوگیری میکند @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: