برای خنثی کردن بوی سیگاردر خانه چند عدد زغال روشن ...- کانال آکابانو

برای خنثی کردن بوی سیگاردر خانه چند عدد زغال روشن رادر ظرف های فلزی کوچک گذاشته ودرنقاط مختلف خانه قرار دهید @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط