یکی از بزرگ‌ترین معضلات دویدن با سرعت و شدت ثابت ا...- کانال آکابانو

یکی از بزرگ‌ترین معضلات دویدن با سرعت و شدت ثابت این است که کالری‌های اضافی تنها به هنگام عرق کردن می‌سوزند.بنابراین وقتی که بدن با این فعالیت وفق پیدا کند،دیگر اثر چندانی نخواهد داشت @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: