از شکر و شیرینی جات، غذاهای پر چرب و قندهای تصفیه...- کانال آکابانو

از شکر و شیرینی جات، غذاهای پر چرب و قندهای تصفیه شده پرهیز کنید تا سوخت و ساز بدنتان را ثابت و منظم نگه دارید. این مواد غذایی متابولیسم بدن را کاهش داده و موجب افزایش وزن می گردند @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: