صبح نفسش حق است به هر بهانه بیدارت میکند که روز ت...- کانال آکابانو

صبح نفسش حق است به هر بهانه بیدارت میکند که روز تازه را شروع کنی... به نوری عطر چای و صبحانه ای صدای گنجشکی هر چه هست زندگیست و زیبا @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط