درگرمای تابستان با پنکه ای ساده در مغازه اش سخت مش...- کانال آکابانو

درگرمای تابستان با پنکه ای ساده در مغازه اش سخت مشغول کار است. تابلویی درانتهای مغازه اش نصب است که جنس 'فروخته شده را پس می گیریم'. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط