اگر مغزِ خالی مثل شکمِ خالی سر و صدا می کرد، انسان...- کانال آکابانو

اگر مغزِ خالی مثل شکمِ خالی سر و صدا می کرد، انسان، خیلی عاقل تر از این ها بود... https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: