هفته جهانی شیر مادر (7-1 آگوست) شعار جهانی سال20...- کانال آکابانو

هفته جهانی شیر مادر (7-1 آگوست) شعار جهانی سال2016 تغذیه باشیرمادر،کلید توسعه پایدار همچنین شعارملي هفته شير مادر كه توسط كميته كشوري«شير مادر» انتخاب شده «1000 روز طلایی:مهر مادر،شیر مادر» ارسالی بانو رویاامیرخانی @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط