برای ثابت ماندن رنگ لباس مشکی درون ظرفی مقداری نمک...- کانال آکابانو

برای ثابت ماندن رنگ لباس مشکی درون ظرفی مقداری نمک حل کنید وسپس لباس خود راپنج دقیقه درآن قراردهید وسپس بشویید @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: