برای ازبین بردن بوی بدیخچال مقدار کمی وانیل را به ...- کانال آکابانو

برای ازبین بردن بوی بدیخچال مقدار کمی وانیل را به پنبه آغشته کنید. ودرون یخچال بگذارید تابوی بدازبین برود @akabano آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: