تنها راه به وجود آوردن تغییرات مستمر در زندگی داشت...- کانال آکابانو

تنها راه به وجود آوردن تغییرات مستمر در زندگی داشتن یک هدف دراز مدت است.. #آنتونی_رابینز @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط