انسانها زودپشیمان میشوند گاه ازگفته هایشان گاه ازن...- کانال آکابانو

انسانها زودپشیمان میشوند گاه ازگفته هایشان گاه ازن...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

انسانها زودپشیمان میشوند گاه ازگفته هایشان گاه ازنگفته هایشان اماسراغ ندارم کسیرا که ازمهربانی پشیمان شده باشد خوشابحال آنانکه خوب میدانند مهربانی منطقی‌ترين گفتگوی زندگیست @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: