روباهي از شتري پرسيد عمق اين رودخانه چقدر است؟ شتر...- کانال آکابانو

روباهي از شتري پرسيد عمق اين رودخانه چقدر است؟ شتر جواب داد تا زانو ولي وقتي روباه درون رودخانه پريد ، آب از سرش هم گذشت روباه همانطور که در آب دست و پا مي زد و غرق مي شد به شتر گفت تو که گفتي تا زانووووو و شتر جواب داد بله ، تا زانوي من ، نه زانوي تو هنگامي که از کسي مشورت مي گيريم بايد شرايط طرف مقابل و خودمان را هم در نظر بگيريم «لزوماً هر تجربه اي که ديگران دارند براي ما مناسب نيست»...! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: