‏فقط یک راه برای پرهیز از مورد انتقاد قرار گرفتن و...- کانال آکابانو

‏فقط یک راه برای پرهیز از مورد انتقاد قرار گرفتن وجود دارد: کاری انجام ندهی، چیزی نگویی، و چیزی نباشی. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط