حجاب برتر در ریو هم درخشید سایت رسمی بازی های الم...- کانال آکابانو

حجاب برتر در ریو هم درخشید سایت رسمی بازی های المپیک برای گزارش تاپ خود، ازعکس گلنوش سبقت اللهی تیرانداز المپیکی کشورمان با مربی اش استفاده کرد @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط