دیگر آن دیوانه ‌ے بي‌ تاب سابق نیستیم ،توبه کردیـم...- کانال آکابانو

دیگر آن دیوانه ‌ے بي‌ تاب سابق نیستیم ،توبه کردیـم...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

دیگر آن دیوانه ‌ے بي‌ تاب سابق نیستیم ،توبه کردیـم از گَناهِ عشق، عاشق نیستیم، شیشه بودیم، سنگها اما نفهمیدند، که ‌ما فرق ‌داریم باهمه ،آیینه ے دق نیستیم @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط