فکر میکردم قهرمانها چهارشانه و ورزشکارند اما پی...- کانال آکابانو

فکر میکردم قهرمانها چهارشانه و ورزشکارند اما پیرمردی دیدم که نه چهارشانه بود و نه ورزشکار فقط مرد بود مرد ! @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: