با جویدن زیره دیگر با بوی بد دهان خداحافظی کنید. ج...- کانال آکابانو

با جویدن زیره دیگر با بوی بد دهان خداحافظی کنید. جدا از مسواک و نخ دندان می توانید برای تازه کردن بوی دهان زیره بجوید. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: