کارت عروسی محمدرضا شاه و فوزیه. این ازدواج هنگام و...- کانال آکابانو

کارت عروسی محمدرضا شاه و فوزیه. این ازدواج هنگام ولیعهدی شاه ۱۶ مارس ۱۹۳۹ در قاهره انجام گرفت. پس از ماه عسل، ازدواج در تهران نیز تکرار شد. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: