اگر نمیتوانی به کسی امید بدهی نااميدش هم نکن اگر ش...- کانال آکابانو

اگر نمیتوانی به کسی امید بدهی نااميدش هم نکن اگر شنونده خوبی هستی رازدار خوبی هم باش اگر نمیتوانی زخمی را مرهم باشی نمك هم نباش یک کلام مهربان باش @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط