این زندگی شماست، هیچ کس نمی تواند در آن تغییر ا...- کانال آکابانو

این زندگی شماست، هیچ کس نمی تواند در آن تغییر ایجاد کند مگر خود شما. اگر خودتان خواستار تغییر نباشید، آنگاه هیچ چیزدراین دنیانمی تواند شمارا مجبوربه تغییرکند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: