مصرف همزمان ماست با غذاهای گوشتی ممنوع زیرا مانع ...- کانال آکابانو

مصرف همزمان ماست با غذاهای گوشتی ممنوع زیرا مانع جذب آهن گوشت شده و نیز موجب فساد گوشت در معده و بروز لک و پیس میشود @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط