عنکبوتی به نام Theridion grallator که به عنوان 'عن...- کانال آکابانو

عنکبوتی به نام Theridion grallator که به عنوان 'عنکبوت چهره شاد' یا 'happy face spider' شناخته میشود و در نقاط محدودی از زمین مثل هاوایی زندگی می کند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط