⭕️برای اینکه پوسته تخم مرغ وارد غذا نشود براي شكس...- کانال آکابانو

⭕️برای اینکه پوسته تخم مرغ وارد غذا نشود براي شكستنش از سطح صاف استفاده کنید . https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: