نابینا غصه نخور! در دنیاچیزقشنگی وجود ندارد. ماه...- کانال آکابانو

نابینا غصه نخور! در دنیاچیزقشنگی وجود ندارد. ماهم که میبینیم خودرا به کوری زده ایم؛باور کن! ماهیها گریه شان دیده نمیشود،گرگها خوابیدنشان،عقابهاسقوطشان و انسانها درونشان @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط