شیر پرچرب باعث بروز جوش سرسیاه و آکنه می شود. سع...- کانال آکابانو

شیر پرچرب باعث بروز جوش سرسیاه و آکنه می شود. سعی کنیم ازشیر کم چرب استفاده کنیم

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: