رفاقت و دوستی را هیچکس معنا نکرد جز گذر زمان و ...- کانال آکابانو

رفاقت و دوستی را هیچکس معنا نکرد جز گذر زمان و بازیهای 'روزگار'... به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: