با هر بهانه ای دلخوش باشید و از زندگی لذت ببریداگر...- کانال آکابانو

با هر بهانه ای دلخوش باشید و از زندگی لذت ببریداگر انتظار موفقیت های بزرگ برای شادبودن داشته باشید. ممکن است هیچ وقت محقق نشود .موفقیت های بزرگ فقط یک لحظه اند و موفقیت های کوچک همیشگی ! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط