به این فکر نکنید که چه روزایی رو از دست دادید، ...- کانال آکابانو

به این فکر نکنید که چه روزایی رو از دست دادید، به این فکر کنید که چه روزایی رو نباید از دست داد، روزمون رو با افکار گذشته خراب نکنیم... @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: