جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش جهان پر ...- کانال آکابانو

جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش جهان پر است از ترسوهای خوش فکر آکابانو https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: