او صبر خواهد از من بختى كه من ندارم من وصل خواه...- کانال آکابانو

او صبر خواهد از من بختى كه من ندارم من وصل خواهم از وى قصدى كه او ندارد شهریار. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط