آسانترین راه برای پوست کندن هویج قراردادن آن داخل ...- کانال آکابانو

آسانترین راه برای پوست کندن هویج قراردادن آن داخل آبجوش وبه مدت ده دقیقه میباشدبدین صورت پوست هویج به راحتی کنده میشود @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط