خدایا یاریم ده براے خوب شدن و خوب ماندن یاریم د...- کانال آکابانو

خدایا یاریم ده براے خوب شدن و خوب ماندن یاریم ده تا همانے باشم ڪه از خلقتم بر خود ببالے ...

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط