6 ﺁﺋﯿﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺩﻋﺎ، ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺻﺤ...- کانال آکابانو

6 ﺁﺋﯿﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺩﻋﺎ، ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺻﺤ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

6 ﺁﺋﯿﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺩﻋﺎ، ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ، ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻥ ، ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻥ ، ﺗﻼﺵ ﮐﻦ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﺯﻣُﺮﺩﻥ ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ.. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط