داشتن مغز ، دلیل قطعی برای انسان بودن نیست ! ...- کانال آکابانو

داشتن مغز ، دلیل قطعی برای انسان بودن نیست ! پسته و گردو هم مغز دارند ! برای انسان بودن باید 'شعور' داشت ! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط