❣ پروردگارا... آرامشم را ميان پيچ و خم زندگي اي ...- کانال آکابانو

پروردگارا... آرامشم را ميان پيچ و خم زندگي اي که خود رقم زدم گم کرده ام... آرامم کن راهنمايم باش و ايمانم را قوي کن... التمـــــاس دعـــــا....

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: