تصویر بسیار قدیمی از کعبه و مسجدالحرام ، مربوط به ...- کانال آکابانو

تصویر بسیار قدیمی از کعبه و مسجدالحرام ، مربوط به 132 سال قبل به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: