تعریف احمق : حقیقت را میداند ! حقیقت را می بیند !...- کانال آکابانو

تعریف احمق : حقیقت را میداند ! حقیقت را می بیند ! اما... هنوز دروغ را باور دارد !!! https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: