برای تیز کردن قیچی های ظریف مانندخیاطی وکاردستی با...- کانال آکابانو

برای تیز کردن قیچی های ظریف مانندخیاطی وکاردستی بابریدن یک یاچند کاغذآلومینیومی تیزکنید بهتراست کاغذآلومینیوم ضخیم باشد تاتیزتر شود @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط